Vår policy

Terms of Use

-Medlemskap hos Föreningen Hunderiet gäller ett år åt gången och betalas innan medlemskapet gäller. 

-Betalad medlemsavgift på något sätt återbetalas EJ

-En medlem kan bli omedelbart utesluten om det framgår att medlemmen har baktalat Föreningen Hunderiet och / eller någon medlem i Föreningen Hunderiet samt styrelsen. 

-Beslut om medlemmar etc fattas av styrelsen på demokratiskt vis och kan EJ överklagas. 

-Synpunkter på Föreningen Hunderiets verksamhet lämnas direkt till styrelsen via antingen mail eller via kontaktformuläret här på sidan.

-Varje medlem tilldelas ett medlemsnummer som är personligt och får ej säljas vidare.

Privacy Policy

-Föreningen Hunderiet förvarar endast de nödvändiga uppgifter som Namn, Personnummer samt E-post & Telefonnummer mm. för att registrera dig som medlem och kunna kontakta dig. Dina uppgifter lämnas inte ut till någon tredjehandsleverantör utan din skriftliga tillåtelse. 

-Alla arbetare och volontärer har tillgång till uppgifterna om det behövs i dess arbetsuppgift.

 

Info om Hunderiet

©2020 by Hunderiet.